Uitbeiding- en Tema Ontwikkelaars

Indien ‘n ontwikkelaar self die Afrikaanse vertaling van hul uitbreiding of tema wil behartig:

Ons glo dat ontwikkelaars op WordPress ‘n belang het ten opsigte van die ervaring van webwerf-eienaars en webwerf-gebruikers met hul uitbreiding- of tema.

Daarom wil ons nie graag onnodig voorskriftelik wees wanneer dit kom by hoe formeel of informeel die taalgebruik is, of voorkeure i.t.v. die styl-gids nie.

Die Span het egter ‘n belang daarby om te verseker dat webwerf-eienaars en webwerf-gebruikers teen sekere praktyke beskerm word.
Hierdie praktyke sluit in, maar is nie beperk tot pla-pos nie.

‘n Versoek om redakteurs-vlak toegang sal nie toegestaan word aan ontwikkelaars t.o.v. hul eie uitbreidings tot en met ons redelike gemoedsrus kon verkry dat hul nie aan sulke praktyke deelneem nie.
Daarom vra ons steeds vir 20 tot 50 frases om ‘n redakteurs-versoek te oorweeg.

Redakteurs-versoeke sal nie toegestaan word t.o.v. rekeninge wat gedeel word nie. Elke persoon wat frases bydra tot ‘n projek moet dit met hul eie rekening doen.
Indien ons enige tyd agterkom dat toegang tot ‘n rekening met redakteurs-toegang deur verskeie persone gedeel word, sal daardie toegang verwyder word tot die voldoende stappe geneem is om die saak reg te stel.
Neem asseblief in ag dat dit tyd mag neem om toegang te herstel – en dat die tyd mag wissel afhangende van die kapasiteit wat vrywilligers beskikbaar het.

Let asseblief daarop dat die bydraes wat jy ten opsigte van vertaling maak, ook ander areas van WordPress kan beïnvloed.
Dit sluit die vermoë om uitbreidings en temas deur WordPress te bedien, asook om gebruikers op die hulp fora te ondersteun, in.

Ons wil baie graag hê dat alle vrywilligers ‘n aangename ondervinding met WordPress sal geniet. Daarom vra ons dat jul asseblief hierdie basiese riglyne noukeurig sal nakom.

Indien ‘n ontwikkelaar op soek is na iemand om die Afrikaanse vertaling van hul uitbreiding of tema te behartig:

Ontwikkelaars wat nie Afrikaans-magtig is nie, maar wat graag hul uitbreidings en temas vir die Afrikaanse mark wil beskikbaar stel, mag vir vrywilligers op die hulp fora vra.
Hou gerus die hulp fora dop indien jy belangstel om met daardie projekte se vertalings te help.

Last updated: