Spesifieke Projekte

Projekte:

Frases wat van toepassing is op ‘n uitbreiding of tema se readme.txt is gewoonlik beskikbaar binne ‘n paar uur nadat dit goedgekeur is.
90% of meer van die ander frases wat ingesluit is by ‘n uitbreiding of tema moet vertaal wees voordat ‘n taal-pakkie daarvoor geskep kan word.

Slegs die ontwikkeling-afdeling (“development“) van ‘n uitbreiding of tema sal nagegaan word. Die stabiele weergawe word daagliks outomaties daarvolgens bygewerk.
Indien ‘n vrywilliger frases tot die stabiele weergawe toevoeg, mag daardie vrywilliger se frases aan massa-afkeuring onderwerp word.

Hoe jy kan help:

Stel frases voor:

Enige vrywilliger kan Afrikaanse frases voorstel om te help met die vertaling van WordPress, uitbreidings, temas of die WordPress.org webtuistes.
Hierdie frases word dan deur ‘n vrywilliger met redakteur-vlak toegang (PTE oftewel Project Translation Editor) nagegaan voor dit aan ander gebruikers beskikbaar gestel word.

Indien die vrywilliger grootendeels frases bydra wat identies is tot die oorspronklike (insluitende skakels en lande), mag ‘n redakteur dit onderwerp aan massa-afkeuring.
Skakels vir WordPress.org projekte moet asseblief eers aan die einde van die projek vertaal word – nadat deeglike oorweging daaraan gegee is.
Indien ‘n wesenlike aantal van ‘n vrywilliger se frases afgekeur moet word, mag ‘n redakteur daardie gebruiker se frases massa-afkeur, aangesien dit onbillik is om te verwag dat die redakteur deur ‘n groot aantal frases moet gaan om ‘n paar te vind wat minimaal-aanvaarbaar is.
Die vrywilliger mag dan onder andere beperk word tot 20 frases per keer om hul kans te gee om te verbeter, sonder om te veel druk op ander vrywiligers te plaas.

Projek-redakteure:

Enige vrywilliger kan aansoek doen vir redakteur-vlak toegang.
– Ons vind dat mense wat self ‘n uitbreiding of tema gebruik gewoonlik beter kandidate is om spesifieke projekte te help vertaal;
– Sommige ontwikkelaars wil self help om hul Afrikaanse vertalings behartig, of wil iemand (hetsy werknemer of kontrakteur) betaal om dit namens hul te doen. Ons ondersteun hierdie as ‘n geldige keuse, mits hul aan die basiese riglyne voldoen.

‘n Aansoek sal slegs oorweeg word indien die vrywilliger reeds 20 tot 50 frases van verskillende lengtes bygedra het.

Die volgende is aangeneem vanaf die internasionale Polyglots-handleiding vir die oorweging van die bogenoemde frases. Die vrywilliger se frases demonstreer dat hy of sy:
– Afrikaans-magtig is;
– die woordelys en stylgids volg;
– bereidwillig is om verbeteringe aan te bring tot sy of haar werk;
– nie enige masjien-vertalings indien wat nie noukeurig nagegaan is nie.
Verder verwag ons, soos per die internasionale span se vereistes, dat persone met redakteur-vlak toegang instaat sal wees om verbeteringe tot ander se werk te kan voorstel op ‘n manier wat konstruktief is tot span-gees.

As redakteur sal frases wat jy vertaal het nie by die lys gevoeg word wat wag vir goedkeuring nie. Dit is ‘n baie groot verantwoordelikheid, aangesien dit nodig is om seker te maak dat jou eie werk aanvaarbaar is voordat jy dit indien.

Gedrag:

Toegang kan verwyder word tot en met die vrywilliger die nodige stappe geneem het om ‘n gebrek reg te stel.
Hier is ‘n paar voorbeelde. Dit behoort egter nie as ‘n volledige lys beskou te word nie:
– Die vrywilliger het pla-pos ingedien;
– Die vrywilliger deel toegang tot hul rekening met ander;
– Die vrywilliger tree aggressief of minagtend op teenoor ander vrywilligers.
Gedrag op ander areas van WordPress.org, of in sommige gevalle elders, mag in ag geneem word waar nodig.
Die stappe wat nodig is om ‘n gebrek reg te stel mag verskil na gelang van die spesifieke geval.

Last updated: