• Forum
  • Onderwerpe
  • Bydraes
  • Nasien-versoeke
   Gebruik asseblief hierdie forum indien jy vertaling voorstelle gemaak het wat steeds wag om nagesien te word. Ons vrywilligers sal so gou as moontlik na jou toe terugkom. Jul samewerking word opreg waardeer.
  • 0
  • 0
  • PTE Versoeke
   Gebruik asseblief hierdie forum indien jy 'n PTE (Project Translation Editor) versoek wil plaas. PTEs kan vertaling voorstelle vir spesifieke uitbreidings or projekte binne WordPress goedkeur. Ons vrywilligers sal so gou as moontlik na jou toe terugkom. Jul samewerking word opreg waardeer.
  • 1
  • 1
  • GTE Versoeke
   Gebruik asseblief hierdie forum indien jy 'n GTE (General Translation Editor) versoek wil plaas. GTEs kan vertaling voorstelle vir 'n spesifieke ligging (AF in hierdie geval) binne WordPress goedkeur. Ons vrywilligers sal so gou as moontlik na jou toe terugkom. Jul samewerking word opreg waardeer.
  • 0
  • 0
  • LM Versoeke
   Gebruik asseblief hierdie forum indien jy 'n LM (Locale Manager) versoek wil plaas. Ligging Bestuurders kan verskeie aspekte van die Afrikaanse webwerf bestuur en kan vertaling versoeke goedkeur vir die Afrikaanse ligging. Ons vrywilligers sal so gou as moontlik na jou toe terugkom. Jul samewerking word opreg waardeer.
  • 0
  • 0