Custom Page Menus

Custom Page Menus plugin allows custom menus to be defined on a per-page basis.


Ray Viljoen 100+ webwerwe gebruik dit Getoets tot 3.0.5 Updated 13 jare ago

Extra Post Pages Menu

Adds extra and individual menus for all available post/page statuses like drafts, pending, trash including…


Mindstien Technologies 40+ webwerwe gebruik dit Getoets tot 5.3.16 Updated 4 jare ago