Amministrazione Trasparente

Soluzione completa per la gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" nelle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 33/2013)


Marco Milesi 2 000+ webwerwe gebruik dit Getoets tot 6.1.1 Updated 4 maande ago

ANAC XML Viewer

Software per la visualizzazione di dataset XML su tracciato ANAC (ex AVCP -Legge 190/2012 Art…


Marco Milesi 1 000+ webwerwe gebruik dit Getoets tot 6.1.1 Updated 5 maande ago